Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RZQSG-L(8)Y1

FHA100AVEB / RZQSG100L8Y1B FHA125AVEB / RZQSG125L8Y1B FHA140AVEB / RZQSG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 12.0 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 13.50 15.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER 3.21 (3) 2.89 2.92 (3)
  COP 3.61 (3) 3.62 3.41 (3)
  Annual energy consumption kWh 1,480 (0.000) 2,075 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη A C  
    Θέρμανση A A  
Pto (Thermostat off) W   7.000  
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ