Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-B8 / RXS-F

FHQ60BWV1B / RXS60F3V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.7
  Ονομ. kW 5.7 (3)
  Μέγ. kW 6.0
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.7
  Ονομ. kW 7.2 (4)
  Μέγ. kW 8.0
Ονομαστική απόδοση EER   2.65
  COP   2.89
  Annual energy consumption kWh 1,075
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D
    Θέρμανση   D
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.7
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35
Σημειώσεις (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°