Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RXS-L3

FHQ35CAVEB / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.4
  Ονομ. kW 3.40 (2)
  Μέγ. kW 4.0
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3
  Ονομ. kW 4.00 (2)
  Μέγ. kW 5.1
Ονομαστική απόδοση EER   3.58 (1)
  COP   4.08 (1)
  Annual energy consumption kWh 475
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - 220V
  (4) - 230V
  (5) - 240V