Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RZQG-L9V1

FHQ100CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ71CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ100CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ71CAVEB / FHQ71CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8   9.5 12.0     13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5   10.8 13.5     15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.82   3.81 3.35     3.31
  COP   4.13   4.15 3.89     3.63
  Annual energy consumption kWh   890   1,245 1,790      
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A A      
    Θέρμανση   A   A A      
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A+ B A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00  
  SEER   6.95 6.95 6.11 6.11 6.01 5.10 6.01  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 343 343 545 545 699 824 699  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A+ A A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 14.13 12.71 14.13  
  SCOP/A   4.32 4.32 4.61 4.61 4.23 3.80 4.23  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,683 4,677  
Σημειώσεις   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°