Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RZQSG-L3/9V1

FHQ71CAVEB / RZQSG71L3V1B FHQ100CAVEB / RZQSG100L9V1B FHQ125CAVEB / RZQSG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQSG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.46 3.21 2.89 3.01
  COP   4.00 3.61 3.62 3.41
  Annual energy consumption kWh 985 1,480 2,075  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A C  
    Θέρμανση   A A A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.00  
  SEER   5.61 5.61 5.61  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 424 593 749  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 7.60  
  SCOP/A   3.90 3.91 4.01  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,727 2,722 2,654  
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°