Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-CB / RZQSG-L3/9V1

FHQ71CBVEB / RZQSG71L3V1B FHQ100CBVEB / RZQSG100L9V1B FHQ125CBVEB / RZQSG125L9V1B FHQ140CBVEB / RZQSG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.46 3.21 2.89 3.01
  COP   4.00 3.61 3.62 3.41
  Annual energy consumption kWh 983 1,480 2,075 2,225
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A C B
    Θέρμανση   A A A B
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.00  
  SEER   5.61 5.61 5.61  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 425 593 749  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 7.60  
  SCOP/A   3.90 3.91 4.01  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,727 2,722 2,654  
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°