Πίνακας προδιαγραφών για FLXS-B9 / RXS-L

FLXS35BAVMB9 / RXS35L2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.2
  Ονομ. kW 3.5
  Μέγ. kW 3.8
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.4
  Ονομ. kW 4.0
  Μέγ. kW 5.0
Ονομαστική απόδοση EER   3.10
  COP   3.57
  Annual energy consumption kWh 565
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   B
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18.0
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - 220V
  (3) - 230V
  (4) - 240V
  (5) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (6) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  (7) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°