Πίνακας προδιαγραφών για FNA-A9

FNA25A2VEB9 FNA35A2VEB9 FNA50A2VEB9 FNA60A2VEB9
Casing Colour   Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο
  Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1)
    Πλάτος mm 790 790 1,190 1,190
    Βάθος mm 200 200 200 200
Βάρος Μονάδα kg 23.0 23.0 30.0 30.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Ονομ. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Ονομ. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 48 48 49 49
    Ονομ. Pa 30 30 40 40
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53.0 53.0 56.0 56.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 33.0 33.0 36.0 36.0
    Medium dBA 31.0 31.0 33.0 33.0
    Χαμηλή dBA 28.0 28.0 30.0 30.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 33.0 33.0 36.0 36.0
    Ονομ. dBA 31.0 31.0 33.0 33.0
    Χαμηλή dBA 28.0 28.0 30.0 30.0
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Wired remote control   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Τροφοδοσία ισχύος Name   VE VE VE VE
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις (1) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης (1) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης (1) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης (1) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης
  (2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.