Πίνακας προδιαγραφών για FNQ-A

FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 2.6 3.4 5.0 6.0
Απόδοση θέρμανσης Total capacity Ονομ. kW 3.2 4.0 5.8 7.0
Casing Colour   Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο
  Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2)
    Πλάτος mm 790 790 1,190 1,190
    Βάθος mm 200 200 200 200
Βάρος Μονάδα kg 23 23 30 30
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 48 48 49 49
    Ονομ. Pa 30 30 40 40
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 53 56 56
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 33 33 36 36
    Ονομ. dBA 31 31 33 33
    Χαμηλή dBA 28 28 30 30
  Θέρμανση Υψ. dBA 33 33 36 36
    Ονομ. dBA 31 31 33 33
    Χαμηλή dBA 28 28 30 30
Ψυκτικό μέσο GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Wired remote control   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (2) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης (2) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης (2) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης (2) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης