Πίνακας προδιαγραφών για FTX-KN / RX-KM

FTX25KNV1B / RX25KMV1B FTX35KNV1B / RX35KMV1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.5 3.5
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.8 3.3
Ονομαστική απόδοση EER   3.54 3.21
  COP   4.01 3.71
  Annual energy consumption kWh 353 514
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A