Πίνακας προδιαγραφών για FTX-KN

FTX25KNV1B FTX35KNV1B
Casing Colour   Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 285 285
    Πλάτος mm 770 770
    Βάθος mm 225 225
Βάρος Μονάδα kg 8.5 9
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55
  Θέρμανση dBA 55 56
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 40 43
    Medium dBA 33 34
    Χαμηλή dBA 26 27
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20
  Θέρμανση Υψ. dBA 40 43
    Μέτρια dBA 34 35
    Χαμηλή dBA 28 29
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 25 26
    Ονομ. dBA 33 34
  Θέρμανση Ονομ. dBA 34 35
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων   18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC470A1 ARC470A1
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑ 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240