Πίνακας προδιαγραφών για FTX-KV

FTX20K5V1B FTX20K2V1B FTX25K5V1B FTX25K2V1B FTX35K5V1B FTX35K2V1B FTX50KMV1B FTX50K2V1B FTX60KMV1B FTX71KMV1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.018 0.018 0.020 0.020 0.024 0.024   0.035     0.041 0.041
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.022 0.022 0.023 0.023 0.029 0.029   0.038     0.044 0.044
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 286 286 286 286 286 286 295 295 295 295 295 295
    Πλάτος mm 770 770 770 770 770 770 990 990 990 990 990 990
    Βάθος mm 225 225 225 225 225 225 263 263 263 263 263 263
Βάρος Μονάδα kg 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min             16.0   17.6 17.6    
      Χαμηλή m³/min             11.1   12.2 12.2    
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min             10.1   11.2 11.2    
    Θέρμανση Υψ. m³/min             16.7   18.9 18.9    
      Χαμηλή m³/min             12.2   13.7 13.7    
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min             10.9   12.1 12.1    
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55 55 55 58 58   59     60 62
  Θέρμανση dBA 55 55 55 55 58 58   58     59 61
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 39 40 40 43 43 43 43 45 46 45 46
    Medium dBA 33 33 33 33 34 34   39     41 42
    Χαμηλή dBA 25 25 26 26 27 27 34 34 36 37 36 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 20 20 20 31 31 33 34 33 34
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 39 40 40 43 43 42 42 44 45 44 45
    Μέτρια dBA 34 34 34 34 35 35   38     40 41
    Χαμηλή dBA 28 28 28 28 29 29 33 33 35 36 35 36
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 23 23 23 23 26 26 30 30 32 33 32 33
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6,35 6.35 6,35 6,35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7 12.70 12.7 12.7 12.70 12.70
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11   ARC480A11     ARC480A11 ARC480A11
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1   BRC944B2, BRC073     BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1 1   1     1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1   V1 V1    
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA             59   60 62    
  Θέρμανση dBA             58   59 61    
Στάνταρτ εξαρτήματα Ασύρματο τηλεχειριστήριο             1   1 1    
Σημειώσεις               (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά     (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά