Πίνακας προδιαγραφών για FTXF-A

FTXF35A5V1B FTXF50A2V1B FTXF60A2V1B FTXF71A2V1B FTXF20A5V1B (Αρχειοθετημένα) FTXF20A2V1B (Αρχειοθετημένα) FTXF25A2V1B (Αρχειοθετημένα) FTXF25A5V1B (Αρχειοθετημένα) FTXF35A2V1B (Αρχειοθετημένα)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.032 0.029 0.032 0.032 0.017 0.017 0.019 0.019 0.032
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.032 0.032 0.035 0.035 0.020 0.020 0.020 0.020 0.032
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 286 295 295 295 286 286 286 286 286
    Πλάτος mm 770 990 990 990 770 770 770 770 770
    Βάθος mm 225 263 263 263 225 225 225 225 225
Βάρος Μονάδα kg 9.00 13.5 13.5 13.5 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 11.5 16.8 17.3 17.3 9.8 9.8 10.1 10.1 11.5
      Medium m³/min 8.3 14.4 14.8 14.8 7.9 7.9 8.1 8.1 8.3
      Χαμηλή m³/min 6.3 11.9 12.2 12.2 5.9 5.9 6.1 6.1 6.3
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.5 10.5 10.7 10.7 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min 11.5 17.3 17.9 17.9 10.3 10.3 10.3 10.3 11.5
      Medium m³/min 9.0 14.8 15.8 15.8 8.4 8.4 8.6 8.6 9.0
      Χαμηλή m³/min 7.0 12.2 12.8 12.8 6.5 6.5 6.7 6.7 7.0
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 10.7 11.3 11.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 58 59 60 62 55 55 55 55 58
  Θέρμανση dBA 58 61 62 62 55 55 55 55 58
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 43 43 45 46 39 39 40 40 43
    Medium dBA 34 39 41 42 33 33 33 33 34
    Χαμηλή dBA 27 34 36 37 25 25 26 26 27
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 31 33 34 20 20 20 20 20
  Θέρμανση Υψ. dBA 40 42 44 45 39 39 40 40 40
    Μέτρια dBA 35 38 40 41 34 34 34 34 35
    Χαμηλή dBA 29 33 35 36 28 28 28 28 29
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 30 32 33 21 21 21 21 21
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 12.7 12.7 12.7 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18 18 18 18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1 V1          
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Στάνταρτ εξαρτήματα Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη   2 2 2