Πίνακας προδιαγραφών για FTXF-B

FTXF20B5V1B FTXF25B5V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.017 0.019
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.020 0.020
Casing Colour   Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 286 286
    Πλάτος mm 770 770
    Βάθος mm 225 225
Βάρος Μονάδα kg 8.50 8.50
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55
  Θέρμανση dBA 55 55
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 40
    Medium dBA 33 33
    Χαμηλή dBA 25 26
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 40
    Μέτρια dBA 34 34
    Χαμηλή dBA 28 28
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC470A1 ARC470A1
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240