Πίνακας προδιαγραφών για FTXF-C

FTXF20C5V1B FTXF25C5V1B FTXF35C5V1B FTXF42C5V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.023     0.040
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 286 286 286 286
    Πλάτος mm 770 770 770 770
    Βάθος mm 225 225 225 225
Βάρος Μονάδα kg 8.00 8.00 8.50 9.00
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.3 8.5 11.8 12.6
      Medium m³/min 6 6 8 9
      Χαμηλή m³/min 4.6 4.6 6.4 6.9
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 3.6 3.6 4.4 4.9
    Θέρμανση Υψ. m³/min 9.7 9.7 11.9 12.8
      Medium m³/min 7.8 7.9 8.6 8.8
      Χαμηλή m³/min 5.8 6.0 6.5 6.7
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.6 4.6 5.3 5.2
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53.0 54.0 54.0 59.0
  Θέρμανση dBA 55.0 55.0 56.0 59.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39.0 40.0 43.0 45.0
    Medium dBA 33.0 33.0 34.0 36.0
    Χαμηλή dBA 25.0 26.0 27.0 30.0
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20.0 20.0 20.0 22.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 39.0 40.0 40.0 44.0
    Μέτρια dBA 34.0 34.0 35.0 34.0
    Χαμηλή dBA 28.0 28.0 29.0 28.0
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21.0 21.0 21.0 22.0
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Μπαταρίες 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-440 220-440 220-440 220-440