Πίνακας προδιαγραφών για FTXG-LW / RXG-L

FTXG20LV1BW / RXG20L2V1B FTXG25LV1BW / RXG25L2V1B FTXG35LV1BW / RXG35L2V1B FTXG50LV1BW / RXG50L2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 (2) 1.3 (2) 1.4 (2) 1.7 (2)
  Μέγ. kW 2.8 (2) 3.0 (2) 3.8 (2) 5.3 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3 (2) 1.3 (2) 1.4 (2) 1.7 (2)
  Μέγ. kW 4.3 (2) 4.5 (2) 5.0 (2) 6.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   4.59 (1) 4.59 (1) 3.97 (1) 3.53 (1)
  COP   5.00 (1) 4.42 (1) 4.06 (1) 3.65 (1)
  Annual energy consumption kWh 250.5 261.5 441 680
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A
    Θέρμανση   A A A A
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18.0 18.0 18.0
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (4) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (4) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (4) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (4) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  (6) - 220V (6) - 220V (6) - 220V (6) - 220V
  (7) - 230V (7) - 230V (7) - 230V (7) - 230V
  (8) - 240V (8) - 240V (8) - 240V (8) - 240V