Πίνακας προδιαγραφών για FTXJ-AW

FTXJ20A2V1BW FTXJ25A2V1BW FTXJ35A2V1BW FTXJ42A2V1BW FTXJ50A2V1BW
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.020 0.022 0.024 0.028 0.031
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 305 305 305 305 305
    Πλάτος mm 900 900 900 900 900
    Βάθος mm 212 212 212 212 212
Βάρος Μονάδα kg 12 12 12 12 12
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 11.0 11.4 11.8 13.0 13.5
      Medium m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Χαμηλή m³/min 6.0 6.0 6.0 7.2 7.6
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Θέρμανση Υψ. m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
      Medium m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Χαμηλή m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 57 57 60 60 60
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 40 41 45 46
    Medium dBA 32 33 33 37 39
    Χαμηλή dBA 25 25 25 29 31
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 24
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 41 45 46
    Μέτρια dBA 32 33 33 37 42
    Χαμηλή dBA 25 25 25 29 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 24
Ψυκτικό μέσο GWP   675 675 675 675 675
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1 1
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 1 1 1 1 1
  Ασημί φίλτρο σωματιδίων 1 1 1 1 1
  Βιδωτό κάλυμμα 2 2 2 2 2
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m