Πίνακας προδιαγραφών για FTXJ-MW / RXJ-M

FTXJ20MV1BW / RXJ20M2V1B FTXJ20MV1BW / RXJ20M3V1B FTXJ20MV1BW / RXJ20M5V1B FTXJ25MV1BW / RXJ25M2V1B FTXJ25MV1BW / RXJ25M3V1B FTXJ25MV1BW / RXJ25M5V1B FTXJ35MV1BW / RXJ35M2V1B FTXJ35MV1BW / RXJ35M3V1B FTXJ35MV1BW / RXJ35M5V1B FTXJ50MV1BW / RXJ50MV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW   1.30     0.90     0.90    
  Ονομ. kW 2.3 2.30 2.30 2.4 2.40 2.40 3.5 3.50 3.50 4.80
  Μέγ. kW   2.80     3.30     4.10    
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW   1.30     0.90     0.90    
  Ονομ. kW 2.5 2.50 2.5 3.2 3.20 3.2 4 4.00 4.0 5.80
  Μέγ. kW   4.30     4.70     5.10    
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 248 248 248 254 254 254 428 428 428 716
  COP   5.00 5.00 5.00 4.57 4.57 4.57 4.04 4.04 4.04 3.65
  EER   4.64 4.64 4.64 4.73 4.73 4.73 4.09 4.09 4.09 3.35
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A A A A
Σημειώσεις (0) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (0) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (0) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
    (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (1) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°