Πίνακας προδιαγραφών για FTXK-AS / RXK-A

FTXK25AV1BS / RXK25AV1B FTXK35AV1BS / RXK35AV1B FTXK50AV1BS / RXK50AV1B FTXK60AV1BS / RXK60AV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.300 1.300 1.630 1.750
  Ονομ. kW 2.500 (2) 3.500 (2) 5.480 (2) 6.230 (2)
  Μέγ. kW 3.000 3.800 6.200 6.500
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.300 1.300 1.170 1.200
  Ονομ. kW 3.300 (2) 3.600 (2) 5.620 (2) 6.400 (2)
  Μέγ. kW 4.000 4.750 6.600 8.000
Ονομαστική απόδοση EER   3.42 (1) 3.26 (1) 3.22 (1) 3.23 (1)
  COP   3.67 (1) 3.76 (1) 3.63 (1) 3.81 (1)
  Annual energy consumption kWh 365 537 851 964
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A
    Θέρμανση   A A A A
Piping connections Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 12.70 15.90
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) (3) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) (3) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) (3) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό)
  (4) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (4) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (4) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (4) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.