Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-R / RXM-N

FTXM71R2V1B / RXM71N2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 2.30
  Ονομ. kW 7.10
  Μέγ. kW 8.50
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 2.30
  Ονομ. kW 8.20
  Μέγ. kW 10.20
Ονομαστική απόδοση EER   3.03
  COP   3.19
  Annual energy consumption kWh 1,172
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   D
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.