Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-R / RZAG-A

FTXM50R2V1B / RZAG35A2V1B FTXM35R2V1B / RZAG35A2V1B FTXM35R5V1B / RZAG35A2V1B FTXM50R2V1B / RZAG50A2V1B FTXM60R2V1B / RZAG50A2V1B FTXM60R2V1B / RZAG60A2V1B FTXM71R2V1B / RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.60 1.6 1.6 1.7 1.70 1.7 1.70
  Ονομ. kW 3.50 3.5 3.5 5.0 5.00 6.0 6.00
  Μέγ. kW 5.00 5.0 5.0 6.0 6.00 6.8 6.80
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60 1.60
  Ονομ. kW 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 7.00 7.00
  Μέγ. kW 5.30 5.30 5.30 6.50 6.50 7.50 7.50
Ονομαστική απόδοση EER   4.32 4.30 4.30 4.00 4.04 3.50 3.50
  COP   3.93 3.85 3.85 4.00 4.08 3.61 3.68
  Annual energy consumption kWh 405 407 407 625 619 857 857
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00 6.00
  SEER   7.76 7.70 7.70 7.41 7.53 6.90 6.90
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 158 159 159 236 232 304 304
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 2.60 2.60 2.60 4.50 4.50 4.60 4.50
  SCOP/A   4.68 4.60 4.60 4.60 4.69 4.35 4.40
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 778 790 790 1,369 1,344 1,480 1,433