Πίνακας προδιαγραφών για FTXN-L / RXN-L

FTXN25LV1B / RXN25LV1B FTXN35LV1B / RXN35LV1B FTXN50LV1B / RXN50LV1B FTXN60LV1B / RXN60LV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.88 2.00
  Ονομ. kW 2.50 3.20 5.45 6.21
  Μέγ. kW 2.80 3.50 6.20 6.50
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.32 1.56
  Ονομ. kW 2.80 3.50 5.62 6.40
  Μέγ. kW 3.70 4.00 6.60 7.10
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 3.22 3.21 3.22
  COP   3.61 3.61 3.61 3.62
  Annual energy consumption kWh 390 498 850 965
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A
    Θέρμανση   A A A A
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16.5 16.5 16.5 16.5
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 12.70 15.90
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°