Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-F / RXS-F

FTXS60FV1B / RXS60F2V1B FTXS71FV1B / RXS71FV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.7 2.3
  Ονομ. kW 6.0 (1) 7.1 (1)
  Μέγ. kW 6.7 8.5
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.7 2.3
  Ονομ. kW 7.0 (2) 8.2 (2)
  Μέγ. kW 8.0 10.2
Ονομαστική απόδοση EER   3.02 3.02
  COP   3.43 3.22
  Annual energy consumption kWh 995 1,175
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B B
    Θέρμανση   B C
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18.0 18.0
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.7 15.9
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m
  (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°