Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-G / RKS-F

FTXS60GV1B / RKS60F3V1B FTXS71GV1B / RKS71FAV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.7 2.3
  Ονομ. kW 6.0 (1) 7.1 (1)
  Μέγ. kW 6.7 8.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.02 3.02
  Annual energy consumption kWh 995 1,175
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B D
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18.0 18.0
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.7 15.9
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης, που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°