Πίνακας προδιαγραφών για FTXTP-K

FTXTP25K3V1B FTXTP35K3V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.030 0.030
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.035 0.035
Casing Colour   Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 285 285
    Πλάτος mm 770 770
    Βάθος mm 225 225
Βάρος Μονάδα kg 9.0 9.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 58 58
  Θέρμανση dBA 58 58
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 43 43
    Medium dBA 35 35
    Χαμηλή dBA 26 26
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21
  Θέρμανση Υψ. dBA 43 43
    Μέτρια dBA 35 35
    Χαμηλή dBA 26 26
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης) 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης)
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC480A11 ARC480A11
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά