Πίνακας προδιαγραφών για FTXV-AB / RXV-AB

FTXV25AV1B / RXV25AV1B FTXV35AV1B / RXV35AV1B FTXV50AV1B / RXV50AV1B FTXV60AV1B / RXV60AV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 0.6 0.6 1.26 2.53
  Ονομ. kW 2.65 3.4 5.2 6.25
  Μέγ. kW 3.2 3.9 6 6.8
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 0.8 0.88 1.12 2.53
  Ονομ. kW 2.8 3.84 5.65 6.75
  Μέγ. kW 3.6 4.4 6.8 7.6
Ονομαστική απόδοση EER   2.98 2.56 3.11 2.91
  COP   3.11 3.12 3.23 2.96
  Annual energy consumption kWh 445 665 835 1,075
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   C E B C
    Θέρμανση   D D C D
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°