Πίνακας προδιαγραφών για FTXZ-N

FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.030 0.030 0.030
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 295 295 295
    Πλάτος mm 798 798 798
    Βάθος mm 372 372 372
Βάρος Μονάδα kg 15 15 15
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 10.7 12.1 15.0
      Χαμηλή m³/min 5.3 5.6 6.6
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.0 4.0 4.6
    Θέρμανση Υψ. m³/min 11.7 13.3 14.4
      Χαμηλή m³/min 6.7 6.9 7.7
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.8 4.8 5.9
      Ονομ. m³/min 7.5 8.4 9.2
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 8.6 9.2 10.7
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 54 57 60
  Θέρμανση dBA 56 57 59
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 38 42 47
    Χαμηλή dBA 26 27 30
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 23
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 42 44
    Χαμηλή dBA 28 29 31
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 24
    Ονομ. dBA 33 35 38
  Θέρμανση Ονομ. dBA 35 36 38
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC477A1 ARC477A1 ARC477A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Φωτοκαταλυτικό φίλτρο καθαρισμού και με αποσμητική δράση 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού τύπου 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 3 3 3
  Πλάκα στήριξης 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
  (4) - Μπροστινή πλευρά εναλλάκτη θερμότητας (4) - Μπροστινή πλευρά εναλλάκτη θερμότητας (4) - Μπροστινή πλευρά εναλλάκτη θερμότητας
  (5) - Όπισθεν πλευρά εναλλάκτη θερμότητας (5) - Όπισθεν πλευρά εναλλάκτη θερμότητας (5) - Όπισθεν πλευρά εναλλάκτη θερμότητας