Πίνακας προδιαγραφών για FUQ-C / RZQG-L(8)Y1

FUQ100CVEB / RZQG71L8Y1B FUQ71CVEB / RZQG71L8Y1B FUQ100CVEB / RZQG100L8Y1B FUQ125CVEB / RZQG125L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8 9.5 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5 10.8 13.5
Ονομαστική απόδοση EER   4.05 3.86 3.39
  COP   4.08 3.95 3.42
  Annual energy consumption kWh   840 1,230 1,770
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   A A B
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A+
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.5 12
  SEER   6.50 6.42 6.11 5.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 367 371 545 749
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.3 14.13
  SCOP/A   4.20 4.20 4.5 4.44
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,534 2,534 3,516 4,456
Σημειώσεις   (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°