Πίνακας προδιαγραφών για FUQ-C / RZQG-L7V1/LY1

FUQ71CVEB / RZQG71L7Y1B9 FUQ71CVEB / RZQG71L7V1B FUQ100CVEB / RZQG100L7Y1B FUQ100CVEB / RZQG100LY1B FUQ100CVEB / RZQG100L7V1B FUQ125CVEB / RZQG125L7V1B FUQ125CVEB / RZQG125L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 6.8 9.5 9.5 9.5 12.0 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 7.5 10.8 10.8 10.8 13.5 13.5
Ονομαστική απόδοση EER   4.07 4.07 4.08 4.08 4.08 3.40 3.40
  COP   4.47 4.47 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04
  Annual energy consumption kWh 840 840 1,230 1,230 1,230 1,770 1,770
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A+ A+ A+ B B
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.5 9.50 9.50 12.00 12.00
  SEER   6.23 6.23 5.62 5.62 5.62 5.03 5.03
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 840 382.022 592 591.637 591.637 834.99 834.99
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A A A A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.3 11.30 11.30 14.13 14.13
  SCOP/A   4.08 4.08 3.93 3.93 3.93 4.44 4.44
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,607 2,607 4,027 4,027 4,027 4,456 4,456
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°