Πίνακας προδιαγραφών για FVA-A

FVA71AMVEB FVA100AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW     12.10 13.40
Απόδοση θέρμανσης Total capacity Ονομ. kW     13.5 15.5
Casing Colour   Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο')
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,850 1,850 1,850 1,850
    Πλάτος mm 600 600 600 600
    Βάθος mm 270 350 350 350
Βάρος Μονάδα kg 42 50 50 50
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 18 28 28 30
      Medium m³/min 16 25 26 28
      Χαμηλή m³/min 14 22 24 26
    Θέρμανση Υψ. m³/min 18 28 28 30
      Medium m³/min 16 25 26 28
      Χαμηλή m³/min 14 22 24 26
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 62 63 65
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 43 50 51 53
    Medium dBA 41 47 48 51
    Χαμηλή dBA 38 44 46 48
  Θέρμανση Υψ. dBA 43 50 51 53
    Ονομ. dBA 41 47 48 51
    Μέτρια dBA 38 44 46 48
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26
Control systems Wired remote control   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Στάνταρτ εξαρτήματα Κοχλίες 5 5 5 5
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Δακτύλιος 1 1 1 1
  Πλαστικός σφιγκτήρας 5 5 5 5
  Μόνωση ρακόρ για σωλήνα αερίου 1 1 1 1
  Μόνωση ρακόρ για σωλήνα υγρού 1 1 1 1
  Υλικό ανθεκτικό στη δημιουργία συμπυκνωμάτων 1 1 1 1
  Καλωδίωση τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1
  Στήριγμα για την εγκατάσταση 1 1 1 1
  Προστατευτικό λάστιχο οπής 2 2 2 2
  Κάλυμμα 1 1 1 1
  Σχέδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά