Πίνακας προδιαγραφών για FVQ-C / RZQSG-L(3/8)V1

FVQ100CVEB / RZQSG100L8V1B FVQ125CVEB / RZQSG125L8V1B FVQ140CVEB / RZQSG140L7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 2.81 3.01
  COP   3.61 3.41 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,480 2,135 2,225
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A C  
    Θέρμανση   A B  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A  
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.00  
  SEER   5.50 5.50  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 604.546 763.636  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60  
  SCOP/A   4.01 3.85  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,653.367 2,763.636  
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°