Πίνακας προδιαγραφών για FVXG-K / RXG-L

FVXG25K2V1B / RXG25L2V1B FVXG35K2V1B / RXG35L2V1B FVXG50K2V1B / RXG50L2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.7
  Ονομ. kW 2.5 (3) 3.5 (3) 5.0 (3)
  Μέγ. kW 3.0 3.8 5.6
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.7
  Ονομ. kW 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4)
  Μέγ. kW 4.5 5.0 8.1
Ονομαστική απόδοση EER   4.63 3.72 3.31
  COP   4.42 3.75 3.69
  Annual energy consumption kWh 270 470 755
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   A A A
Piping connections Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 12.7
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB
  (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB
  (5) - 220V (5) - 220V (5) - 220V
  (6) - 230V (6) - 230V (6) - 230V
  (7) - 240V (7) - 240V (7) - 240V
  (8) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (8) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (8) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.