Κρυφή μονάδα οροφής με μέσο ESP

FWB-CTN

Μονάδα κινητήρα ανεμιστήρα AC για οριζόντια κρυφή τοποθέτηση

FWB-CTN

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Άμεση προσαρμογή στις αλλαγές θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας
  • Εξαιρετικά ευέλικτες λύσεις: πολλαπλά μεγέθη, τοπολογίες σωληνώσεων και βαλβίδες σύνδεσης
  • Συνεχής διαμόρφωση της ταχύτητας ανεμιστήρα με αποτέλεσμα μειωμένες εκπομπές θορύβου σε σύγκριση με τις μονάδες Fan Coil κινητήρα AC σταθερής ταχύτητας
  • Οι συνδέσεις ύδατος είναι εύκολο να αλλάξουν επί τόπου από τον υπεύθυνο εγκατάστασης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Εγχειρίδια εγκατάστασης
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Εγχειρίδια χρήσης
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Declaration of Conformity