Πίνακας προδιαγραφών για FWC-BF

FWC06B5FV1B FWC06B7FV1B FWC07B7FV1B FWC08B7FV1B FWC09B7FV1B FWC07B5FV1B FWC08B5FV1B FWC09B5FV1B
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 3.1 (1)         3.3 (1) 3.5 (1) 4.0 (1)
    Υψηλή kW 4.2 (1)         4.6 (1) 5.4 (1) 6.4 (1)
  Συνολική απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 4.3 (1)         4.6 (1) 4.8 (1) 5.7 (1)
    Υψηλή kW 5.9 (1)         6.3 (1) 7.2 (1) 8.3 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 5.2 (3)         5.5 (3) 5.8 (3) 6.8 (3)
    Υψηλή kW 6.9 (3)         7.8 (3) 9.2 (3) 10.4 (3)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.035         0.038 0.040 0.046
  Υψηλή kW 0.046         0.055 0.077 0.107
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 288 288 288 288 288 288 288 288
    Πλάτος Mm 840 840 840 840 840 840 840 840
    Βάθος Mm 840 840 840 840 840 840 840 840
Βάρος Μονάδα kg 29 29 29 29 29 29 29 29
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 708 684 804 852 1,014 804 852 1,014
    Υψ. m³/ώρα 1,032 1,032 1,200 1,476 1,746 1,200 1,476 1,746
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 33.0         36.0 36.0 40.0
  Υψηλή dBA 43.0         47.0 53.0 57.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 21.0 21 22 24 28 22.0 24.0 28.0
  Υψ. dBA 29.0 24 28 32 37 33.0 39.0 43.0
  Υπερ-υψηλό dBA   29 33 39 43      
Ροή νερού Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Υψηλή kPa 15         18 23 30
    Θέρμανση Υψ. kPa 18         22 30 38
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Ψύξη Ελάχ. °C 5 (4)         5 (4) 5 (4) 5 (4)
    Μέγ. °C 70 (4)         70 (4) 70 (4) 70 (4)
  Θέρμανση Ελάχ. °C 5 (4)         5 (4) 5 (4) 5 (4)
    Μέγ. °C 70 (4)         70 (4) 70 (4) 70 (4)
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Είσοδος   3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα)
    Έξοδος   3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα)
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC7E532F, BRC7E533F BRC7E532F, BRC7E533F BRC7E532F, BRC7E533F BRC7E532F, BRC7E533F      
  Wired remote control   BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7      
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1         1 1 1
  Οδηγός εγκατάστασης 1         1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1         1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1         1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8         8 8 8
  Κοχλίες 4         4 4 4
  Δακτύλιος O 4         4 4 4
  Μόνωση 6         6 6 6
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C
  (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C, Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C, (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C, (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C,
  (3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C, Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα (3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C, (3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C, (3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C,
  (4) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών (4) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα (4) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα (4) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα