Πίνακας προδιαγραφών για FXSN-A2

FXSN50A2VEB FXSN71A2VEB FXSN112A2VEB
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση At high fan speed kW 5.60 8.00 12.50
Απόδοση θέρμανσης Total capacity At high fan speed kW 6.30 9.00 14.0
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη At high fan speed kW 0.186 0.258 0.388
  Θέρμανση At high fan speed kW 0.181 0.253 0.383
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 245 245 245
    Πλάτος mm 700 1,000 1,400
    Βάθος mm 800 800 800
Βάρος Μονάδα kg 31.0 40.0 50.0
Casing Colour   Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο)
  Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα -50Hz Ψύξη At high fan speed m³/min 15.2 23.0 36.0
      At low fan speed m³/min 11.0 16.0 26.0
  External static pressure - 50Hz Υψ. Pa 150 150 150
Ψυκτικό μέσο Type   R-744 R-744 R-744
  GWP   1.0 1.0 1.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη At high fan speed dBA 61 63 66
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη At high fan speed dBA 36.0 37.0 40.0
    At medium fan speed dBA 33.0 34.0 38.0
    At low fan speed dBA 31.0 32.0 34.0
  Θέρμανση At high fan speed dBA 38.0 39.0 42.0
    At medium fan speed dBA 35.0 36.0 40.0
    At low fan speed dBA 32.0 33.0 38.0
Piping connections Υγρό Type   Χαλκοκόλληση-χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση-χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση-χαλκοκόλληση
    Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Type   Χαλκοκόλληση-χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση-χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση-χαλκοκόλληση
    Εξ.Διάμ. mm 12.7 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων mm 625 625 625
Φίλτρο αέρα Type   Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8
  Κοχλίες 40 40 40
  Μόνωση συνδέσμου 2 2 2
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 5 5 5
  Σφιγκτήρες 4 4 4
Τροφοδοσία ισχύος Name   VE VE VE
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (2) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (2) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (2) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (3) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (3) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (3) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA
  (4) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (4) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (4) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (5) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια. (5) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια. (5) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.
  (6) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A. (6) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A. (6) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.
  (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου