Πίνακας προδιαγραφών για FXUQ-A

FXUQ71AVEB FXUQ71AVEB9 FXUQ100AVEB FXUQ100AVEB9
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση At high fan speed kW   8.0   11.2
Απόδοση θέρμανσης Total capacity At high fan speed kW   9.0   12.5
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη At high fan speed kW   0.090   0.200
  Θέρμανση At high fan speed kW   0.073   0.179
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 198 198 198 198
    Πλάτος mm 950 950 950 950
    Βάθος mm 950 950 950 950
Βάρος Μονάδα kg 26 26 27 27
Casing Colour   Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο')
  Material   Ρητίνη Ρητίνη Ρητίνη Ρητίνη
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα -50Hz Ψύξη At high fan speed m³/min   22.5   31.0
      At low fan speed m³/min   16.0   21.0
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5   2,087.5  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη At high fan speed dBA   58   65
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη At high fan speed dBA   40.0   47.0
    At medium fan speed dBA   38.0   44.0
    At low fan speed dBA   36.0   40.0
  Θέρμανση At high fan speed dBA   40.0   47.0
    At medium fan speed dBA   38.0   44.0
    At low fan speed dBA   36.0   40.0
Piping connections Υγρό Type   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.5 9.52 9.5
  Αερίου Type   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220-230 220-240/220-230 220-240/220-230 220-240/220-230
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16 16
Σημειώσεις (1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (1) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (2) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
  (4) - MFA ≤ 4 x FLA (4) - MFA ≤ 4 x FLA (4) - MFA ≤ 4 x FLA (4) - MFA ≤ 4 x FLA
  (5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α (5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α (5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α (5) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α
  (6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (6) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA
  (7) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (7) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (7) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (7) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη
  (8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Ψυκτικό μέσο GWP     2,087.5   2,087.5
Φίλτρο αέρα Type     Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας   Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας