Πίνακας προδιαγραφών για HXY-A8

HXY080A8V1BF HXY125A8V1BF HXY080A8V1B (Αρχειοθετημένα) HXY125A8V1B (Αρχειοθετημένα)
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
  Material   Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 890 890 890 890
    Πλάτος mm 480 480 480 480
    Βάθος mm 344 344 344 344
Βάρος Μονάδα kg 44.0 44.0 44.0 44.0
PED Category   ΑΕ. 3§3, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC ΑΕ. 3§3, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC ΑΕ. 3§3, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC ΑΕ. 3§3, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 31 (4) 31 (4) 31 (4) 31 (4)
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Current Συνιστώμενες ασφάλειες A 6~16 6~16 6~16 6~16
Συνδέσεις καλωδιώσεων Για σύνδεση με διασύνδεση χρήστη Quantity   2 2 2 2
Σημειώσεις (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (3) - Ρύθμιση διακόπτη παροχής (3) - Ρύθμιση διακόπτη παροχής (3) - Ρύθμιση διακόπτη παροχής (3) - Ρύθμιση διακόπτη παροχής
  (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον.
  (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου