Πίνακας προδιαγραφών για JEHSCU-CL3

JEHSCU0300CL3 JEHSCU0400CL3 JEHSCU0500CL3 JEHSCU0600CL3 JEHSCU0750CL3 JEHSCU0951CL3 EVI JEHSCU0200CL3 (Αρχειοθετημένα) JEHSCU0950CL3 EVI (Αρχειοθετημένα)
Ψυκτική απόδοση Χαμηλή θερμοκρασία R-407A Ονομ. kW   2.29 2.77 3.31   4.89   4.96
    R-407F Ονομ. kW   2.38 2.87     4.90   4.88
    R-448A Ονομ. kW 1.62 2.53   3.49 4.81 4.85    
    R-449A Ονομ. kW 1.62 2.53   3.49 4.81 4.85    
Ισχύς εισόδου Χαμηλή θερμοκρασία R-407A Ονομ. kW   2.33 2.85 3.57   4.15   3.94
    Power input-=-Low temperature-=-R-407F Power input-=-Low temperature-=-R-407F-=-Nom-=-kW kW           3.86    
    R-448A Ονομ. kW 1.67 2.48   4.19 4.08 3.95    
    R-449A Ονομ. kW 1.67 2.48   4.19 4.08 3.95    
COP Χαμηλή θερμοκρασία R-407A   0.98 0.97 0.93   1.18   1.26
    R-407F   0.95 0.93     1.27   1.08
    R-448A 0.97 1.02   0.83 1.18 1.23    
    R-449A 0.97 1.02   0.83 1.18 1.23    
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού Q R-407A Te -35°C kWh/a   10,212.00 12,364.00 15,026.00   22,108.00   20,958.00
  R-407F Te -35°C kWh/a   10,730.00 13,018.00     20,961.00   22,348.00
  R-448A Te -35°C kWh/a   11,276.00   15,878.00 21,856.00 21,477.00    
  R-449A Te -35°C kWh/a   11,276.00   15,878.00 21,856.00 21,477.00    
Συντελεστής εποχιακής ενεργειακής απόδοσης SEPR R-407A Te -35°C   1.67 1.67 1.64   1.65   1.76
  R-407F Te -35°C   1.65 1.64     1.74   1.63
  R-448A Te -35°C   1.67   1.64 1.64 1.68    
  R-449A Te -35°C   1.67   1.64 1.64 1.68    
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-404A Te -35°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW             1.42  
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW             1.46  
      Ονομαστικός COP (COPA)               0.97  
  R-407A Te -35°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW   2.29 2.77 3.31   4.89   4.96
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW   2.33 2.85 3.57   3.15   3.94
      Ονομαστικός COP (COPA)   0.98 0.97 0.93   1.18   1.26
  R-407F Te -35°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW   2.38 2.87     4.90   4.88
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW   2.51 3.08     3.86   4.51
      Ονομαστικός COP (COPA)   0.95 0.93     1.27   1.08
  R-448A Te -35°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 1.62 2.53   3.49 4.81 4.85    
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 1.67 2.48   4.19 4.08 3.95    
      Ονομαστικός COP (COPA) 0.97 1.02   0.83 1.18 1.23    
  R-449A Te -35°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 1.62 2.53   3.49 4.81 4.85    
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 1.67 2.48   4.19 4.08 3.95    
      Ονομαστικός COP (COPA) 0.97 1.02   0.83 1.18 1.23    
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C R-404A Te -35°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW             1.52  
      Ισχύς εισόδου (D2) kW             1.31  
      Δηλωμένο COP (COP2)               1.16  
  R-448A Te -35°C Cooling capacity (P2) kW 1.71              
      Δηλωμένο COP (COP2) 1.16              
      Power input (D2) kW 1.48              
  R-449A Te -35°C Cooling capacity (P2) kW 1.71              
      Power input (D2) kW 1.48              
      Δηλωμένο COP (COP2) 1.16              
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-404A Te -35°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW             1.17  
      Ισχύς εισόδου (D3) kW             1.94  
      Δηλωμένο COP (COP3)               0.60  
  R-407A Te -35°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW   2.01 2.40 2.88        
      Ισχύς εισόδου (D3) kW   2.98 3.64 4.48        
      Δηλωμένο COP (COP3)   0.67 0.66 0.64        
  R-407F Te -35°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW   2.04            
      Ισχύς εισόδου (D3) kW   3.30            
      Δηλωμένο COP (COP3)   0.62            
  R-448A Te -35°C Cooling capacity (P3) kW 1.43 2.23   2.82 4.26      
      Power input (D3) kW 2.11 3.29   6.15 5.28      
      Δηλωμένο COP (COP3) 0.68 0.68   0.46 0.81      
  R-449A Te -35°C Cooling capacity (P3) kW 1.43 2.23   2.82 4.26      
      Power input (D3) kW 2.11 3.29   6.15 5.28      
      Δηλωμένο COP (COP3) 0.68 0.68   0.46 0.81      
Casing Colour   Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 662 872 872 872 1,727 1,727 662 1,727
    Πλάτος mm 1,101 1,353 1,353 1,353 1,348 1,348 1,101 1,348
    Βάθος mm 444 575 575 575 605 605 444 605
Βάρος Μονάδα kg 78 132 132 133 203 200 76 200
Ανεμιστήρας Type   Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός
Ψυκτικό μέσο Type               R-404A  
  Type 2   R-407A R-407A R-407A   R-407A   R-407A
  Τύπος 3   R-407F R-407F     R-407F   R-407F
  Τύπος 5 R-448A R-448A   R-448A R-448A R-448A   R-448A
  GWP               3,922  
  GWP Τύπος 2   2,107 2,107 2,107   2,107   2,107
  GWP Τύπος 3   1,825 1,825     1,825   1,825
  GWP Τύπος 5 1,387 1,387   1,387 1,387 1,387   1,387
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400 400
Μονάδα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Unit-=-Nominal running current (RLA)-=-R-448A Unit-=-Nominal running current (RLA)-=-R-448A-=-Cooling-=-A A           8.50    
    Unit-=-Nominal running current (RLA)-=-R-449A Unit-=-Nominal running current (RLA)-=-R-449A-=-Cooling-=-A A           8.50    
Σημειώσεις (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών)
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου