Πίνακας προδιαγραφών για JEHSCU-CM3

JEHSCU0360CM3 JEHSCU0800CM3 JEHSCU1000CM3 JEHSCU0200CM3 JEHSCU0250CM3 JEHSCU0300CM3 JEHSCU0350CM3 JEHSCU0400CM3 JEHSCU0500CM3 JEHSCU0600CM3 JEHSCU0680CM3
Ψυκτική απόδοση Μέση θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 3.80 8.21 10.75 2.24     3.48 4.37      
    R-407A Ονομ. kW 5.77 12.95   3.45 4.05 4.69   6.76 8.28 9.54 10.70
    R-407F Ονομ. kW 5.73 12.90   3.33 3.94 4.58   6.75 8.18 9.59  
Ισχύς εισόδου Μέση θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 1.61 3.74 4.86 1.02     1.68 1.85      
    R-407A Ονομ. kW 2.58 6.24   1.62 2.04 2.44   2.97 3.93 4.65 5.54
    R-407F Ονομ. kW 2.91 6.13   1.78 2.16 2.70   3.21 4.36 5.03  
COP Medium temperature R-134a   2.36 2.20 2.21 2.18     2.08 2.36      
    R-407A   2.24 2.08   2.12 1.99 1.92   2.28 2.11 2.05 1.93
    R-407F   1.97 2.10   1.88 1.83 1.69   2.10 1.88 1.91  
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού Q R-134a Te -10°C kWh/a   16,256.53 19,586.43                
  R-407A Te -10°C kWh/a 10,186.80 25,490.84           10,972.69 15,847.87 18,407.87 22,239.63
  R-407F Te -10°C kWh/a 10,932.85 26,882.45           11,873.19 16,401.48 18,902.83  
Συντελεστής εποχιακής ενεργειακής απόδοσης SEPR R-134a Te -10°C   3.10 3.37                
  R-407A Te -10°C   3.48 3.12           3.79 3.21 3.19 2.96
  R-407F Te -10°C   3.22 2.95           3.50 3.07 3.12  
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-134a Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 3.80 8.21 10.75 2.24     3.48 4.37      
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 1.61 3.74 4.86 1.02     1.68 1.85      
      Ονομαστικός COP (COPA)   2.36 2.20 2.21 2.18     2.08 2.36      
  R-407A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 5.77 12.95   3.45 4.05 4.69   6.76 8.28 9.54 10.70
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 2.58 6.24   1.62 2.04 2.44   2.97 3.93 4.65 5.54
      Ονομαστικός COP (COPA)   2.24 2.08   2.12 1.99 1.92   2.28 2.11 2.05 1.93
  R-407F Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 5.73 12.90   3.33 3.94 4.58   6.75 8.18 9.59  
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 2.91 6.13   1.78 2.16 2.70   3.21 4.36 5.03  
      Ονομαστικός COP (COPA)   1.97 2.10   1.88 1.83 1.69   2.10 1.88 1.91  
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C R-134a Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 4.06     2.38     3.71 4.70      
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 1.42     0.91     1.51 1.62      
      Δηλωμένο COP (COP2)   2.86     2.62     2.46 2.90      
  R-407A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW       3.69 4.31 5.00          
      Ισχύς εισόδου (D2) kW       1.44 1.82 2.22          
      Δηλωμένο COP (COP2)       2.55 2.36 2.26          
  R-407F Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW       3.64 4.31 5.06          
      Ισχύς εισόδου (D2) kW       1.52 1.88 2.36          
      Δηλωμένο COP (COP2)       2.39 2.29 2.14          
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-134a Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW   7.26 9.46       3.06        
      Ισχύς εισόδου (D3) kW   4.56 5.92       2.02        
      Δηλωμένο COP (COP3)   1.59 1.60       1.52        
Casing Colour   Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 872 1,727 1,727 662 662 662 662 872 872 872 872
    Πλάτος mm 1,353 1,348 1,348 1,101 1,101 1,101 1,101 1,353 1,353 1,353 1,353
    Βάθος mm 575 612 612 444 444 444 444 575 575 575 575
Βάρος Μονάδα kg 112 204 226 69.7 71.7 73.7 73.7 119 123 125 126
Ανεμιστήρας Type   Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός
Ψυκτικό μέσο Type   R-134a R-134a R-134a R-134a     R-134a R-134a      
  Type 2   R-407A R-407A   R-407A R-407A R-407A   R-407A R-407A R-407A R-407A
  Τύπος 3   R-407F R-407F   R-407F R-407F R-407F   R-407F R-407F R-407F  
  Τύπος 4   R-407H R-407H   R-407H R-407H R-407H   R-407H   R-407H R-407H
  Τύπος 5   R-448A R-448A R-448A R-448A R-448A R-448A R-448A R-448A R-448A R-448A R-448A
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430     1,430 1,430      
  GWP Τύπος 2   2,107 2,107   2,107 2,107 2,107   2,107 2,107 2,107 2,107
  GWP Τύπος 3   1,825 1,825   1,825 1,825 1,825   1,825 1,825 1,825  
  GWP Τύπος 4   1,495 1,495   1,495 1,495 1,495   1,495   1,495 1,495
  GWP Τύπος 5   1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Σημειώσεις (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (4) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - Θερμοκρασία αερίου επιστροφής 20°C, εκτός για R-407H (4) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - Θερμοκρασία αερίου επιστροφής 20°C, εκτός για R-407H   (4) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - Θερμοκρασία αερίου επιστροφής 20°C, εκτός για R-407H (4) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - Θερμοκρασία αερίου επιστροφής 20°C, εκτός για R-407H (4) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - Θερμοκρασία αερίου επιστροφής 20°C, εκτός για R-407H   (4) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - Θερμοκρασία αερίου επιστροφής 20°C, εκτός για R-407H   (4) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - Θερμοκρασία αερίου επιστροφής 20°C, εκτός για R-407H (4) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - Θερμοκρασία αερίου επιστροφής 20°C, εκτός για R-407H
  (5) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - SH10K για R-407H (5) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - SH10K για R-407H   (5) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - SH10K για R-407H (5) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - SH10K για R-407H (5) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - SH10K για R-407H   (5) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - SH10K για R-407H   (5) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - SH10K για R-407H (5) - Δημοσιευμένα στοιχεία με βάση την κατάσταση - SH10K για R-407H