Πίνακας προδιαγραφών για KRCS01-1

KRCS01-1B
Επικοινωνία Μήκος καλωδίου Μέγ. m 12
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 50
    Ύψος mm 60