Πίνακας προδιαγραφών για KRCS01-4

KRCS01-4B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 60
    Πλάτος mm 50