Πίνακας προδιαγραφών για KRCS01-8B

KRCS01-8B.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 60
    Πλάτος mm 50
Βάρος Μονάδα kg 0.3