Πίνακας προδιαγραφών για LREQ-BY1

LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ30B7Y1 LREQ40B7Y1
Ψυκτική απόδοση Χαμηλή θερμοκρασία kW kW 5.51 (2) 6.51 (2) 8.33 (2) 10.0 (2) 10.7 (2) 13.9 (2) 15.4 (2) 27.8 29.6
  Μέση θερμοκρασία kW kW 12.5 (1) 15.2 (1) 19.8 (1) 23.8 (1) 26.5 (1) 33.9 (1) 37.9 (1) 67.8 (3) 75.8 (3)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή θερμοκρασία Ονομ. kW 4.65 (2) 5.88 (2) 7.72 (2) 9.27 (2) 9.89 (2) 12.8 (2) 14.1 (2) 25.6 27.6
  Μέση θερμοκρασία Ονομ. kW 5.10 (1) 6.56 (1) 8.76 (1) 10.6 (1) 12.0 (1) 15.2 (1) 17.0 (1) 30.4 34.0
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού Q R-410A Te -10°C kWh/a 19,907 24,681 33,483 42,794 46,377 61,683 72,030    
    Te -35°C kWh/a 22,805 27,453 33,817 39,747 44,363 61,090 67,325    
Συντελεστής εποχιακής ενεργειακής απόδοσης SEPR R-410A Te -10°C   3.86 3.79 3.64 3.42 3.51 3.38 3.23    
    Te -35°C   1.80 1.77 1.84 1.88 1.80 1.70 1.70    
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-410A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 12.50 15.20 19.80 23.80 26.50 33.90 37.90    
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 5.10 6.56 8.76 10.60 12.00 15.20 17.00    
      Ονομαστικός COP (COPA)   2.45 2.32 2.26 2.25 2.21 2.23 2.23    
    Te -35°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 5.51 6.51 8.33 10.00 10.70 13.90 15.40    
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 4.65 5.88 7.72 9.27 9.89 12.80 14.10    
      Ονομαστικός COP (COPA)   1.18 1.11 1.08 1.08 1.08 1.09 1.09    
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-410A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 10.50 12.50 16.20 18.50 20.10 26.10 30.80    
      Power input (D3) kW 6.83 7.97 11.60 12.70 13.70 17.90 20.40    
      Δηλωμένο COP (COP3)   1.54 1.57 1.40 1.46 1.47 1.46 1.51    
    Te -35°C Cooling capacity (P3) kW 4.51 5.15 6.58 7.67 8.33 11.20 12.40    
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 5.96 6.99 9.65 10.90 11.70 15.70 16.80    
      Δηλωμένο COP (COP3)   0.76 0.74 0.68 0.70 0.71 0.71 0.74    
Casing Colour   Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1)    
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680    
    Πλάτος mm 635 635 930 930 930 1,240 1,240    
    Βάθος mm 765 765 765 765 765 765 765    
Βάρος Μονάδα kg 166 166 242 242 242 331 337    
Συμπιεστής 2 Τύπος     Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής    
Ανεμιστήρας Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας    
  Ποσότητα   1 1 1 1 1 2 2    
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 95 102 171 179 191 230 240    
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 350 350 750 750 750 350 750    
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης    
Κινητήρας ανεμιστήρα 2 Έξοδος W           350 750    
Εναλλάκτης θερμότητας Type   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων    
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία περιβάλλοντος Μέγ. °C 43 43 43 43 43 43 43    
    Ελάχ. °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20    
  Εξατμιστής Ψύξη Μέγ. °CDB 10 10 10 10 10 10 10    
      Ελάχ. °CDB -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45    
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A    
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5    
  Φορτίο kg 5.2 5.2 7.9 7.9 7.9 11.5 11.5    
  Φορτίο TCO2Eq 10.9 10.9 16.5 16.5 16.5 24.0 24.0    
Piping connections Αερίου 50~130m   ø 22,2 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 22,2 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 28,6 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 28,6 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 28,6 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 34,9 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 34,9 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) Ø 41,28 C1220T (Σύνδεση με χαλκοκόλληση) Ø 41,28 C1220T (Σύνδεση με χαλκοκόλληση)
    50m ή λιγότερο   ø 22,2 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 22,2 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 28,6 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 28,6 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 28,6 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 34,9 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 34,9 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 41,28 C1220T (Σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 41,28 C1220T (Σύνδεση με χαλκοκόλληση)
  Υγρό 50~130m   ø 9.5 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 9.5 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 12,7 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 12,7 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 12,7 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 12,7 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 12,7 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) Ø 19,05 C1220T (Σύνδεση με χαλκοκόλληση) Ø 19,05 C1220T (Σύνδεση με χαλκοκόλληση)
    50m ή λιγότερο   ø 9.5 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 9.5 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 9.5 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 9.5 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 12,7 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 12,7 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 12,7 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 19,05 C1220T (Σύνδεση με χαλκοκόλληση) ø 19,05 C1220T (Σύνδεση με χαλκοκόλληση)
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~    
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50    
  Τάση V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415    
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Συμπιεστής 1 Ψύξη A 7.1 9.2 5.3 7.4 9.8 7.0 9.5    
    Συμπιεστής 2 Ψύξη A     7.5 7.9 8.3 8.2 8.4    
    Συμπιεστής 3 Ψύξη A           8.2 8.4    
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -10°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (1) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -10°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (1) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -10°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (1) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -10°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (1) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -10°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (1) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -10°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (1) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -10°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (1) - Όταν η θερμοκρασία εξάτμισης στόχος είναι -20°C ή χαμηλότερη, υπάρχει η πιθανότητα προσθήκης λαδιού ψυκτικού. Εάν προστεθεί λάδι ψυκτικού, η θερμοκρασία εξάτμισης στόχος δεν μπορεί να αλλάξει σε -20°C ή υψηλότερη. (1) - Όταν η θερμοκρασία εξάτμισης στόχος είναι -20°C ή χαμηλότερη, υπάρχει η πιθανότητα προσθήκης λαδιού ψυκτικού. Εάν προστεθεί λάδι ψυκτικού, η θερμοκρασία εξάτμισης στόχος δεν μπορεί να αλλάξει σε -20°C ή υψηλότερη.
  (2) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -35°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (2) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -35°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (2) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -35°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (2) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -35°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (2) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -35°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (2) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -35°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (2) - Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -35°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C (2) - Στο περιβάλλον χρήσης, στο οποίο η εξωτερική θερμοκρασία μειώνεται κάτω από -10°C, απαιτείται η εγκατάσταση ανεμοφράκτη ή κάλυμμα συγκράτησης χιονιού. Για λεπτομέρειες, βλ. το εγχειρίδιο συντήρησης. (2) - Στο περιβάλλον χρήσης, στο οποίο η εξωτερική θερμοκρασία μειώνεται κάτω από -10°C, απαιτείται η εγκατάσταση ανεμοφράκτη ή κάλυμμα συγκράτησης χιονιού. Για λεπτομέρειες, βλ. το εγχειρίδιο συντήρησης.
  (3) - Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m (3) - Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m (3) - Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m (3) - Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m (3) - Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m (3) - Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m (3) - Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m (3) - Συνθήκες λειτουργίας εξωτερικής μονάδας: θερμοκρασία εξάτμισης = -10°C, εξωτερική θερμοκρασία +32°C, SH αναρρόφησης 10K (3) - Συνθήκες λειτουργίας εξωτερικής μονάδας: θερμοκρασία εξάτμισης = -10°C, εξωτερική θερμοκρασία +32°C, SH αναρρόφησης 10K
  (4) - Το RLA βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εξωτερική θερμοκρ. 32°CDB, αναρρόφηση SH 10°C, θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης -10°C (4) - Το RLA βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εξωτερική θερμοκρ. 32°CDB, αναρρόφηση SH 10°C, θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης -10°C (4) - Το RLA βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εξωτερική θερμοκρ. 32°CDB, αναρρόφηση SH 10°C, θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης -10°C (4) - Το RLA βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εξωτερική θερμοκρ. 32°CDB, αναρρόφηση SH 10°C, θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης -10°C (4) - Το RLA βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εξωτερική θερμοκρ. 32°CDB, αναρρόφηση SH 10°C, θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης -10°C (4) - Το RLA βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εξωτερική θερμοκρ. 32°CDB, αναρρόφηση SH 10°C, θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης -10°C (4) - Το RLA βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες: εξωτερική θερμοκρ. 32°CDB, αναρρόφηση SH 10°C, θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης -10°C (4) - Πρέπει να χρησιμοποιείται το κιτ διακλάδωσης σωλήνων (EKHRQZM) για το διαχωρισμό ενός σωλήνα αναρρόφησης μεταξύ των εξωτερικών μονάδων. (4) - Πρέπει να χρησιμοποιείται το κιτ διακλάδωσης σωλήνων (EKHRQZM) για το διαχωρισμό ενός σωλήνα αναρρόφησης μεταξύ των εξωτερικών μονάδων.
  (5) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (5) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (5) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (5) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (5) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (5) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (5) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (5) - Πρέπει να χρησιμοποιείται το λάδι ψυκτικού από τα εξαρτήματα συντήρησης της DAIKIN. (Δοχείο 1 λίτρου: αρ. εξαρτήματος 5004333) (5) - Πρέπει να χρησιμοποιείται το λάδι ψυκτικού από τα εξαρτήματα συντήρησης της DAIKIN. (Δοχείο 1 λίτρου: αρ. εξαρτήματος 5004333)
  (6) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (6) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (6) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (6) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (6) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (6) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (6) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (6) - Οι άλλοι περιορισμοί αφορούν τις συνθήκες λειτουργίας (3D085617). (6) - Οι άλλοι περιορισμοί αφορούν τις συνθήκες λειτουργίας (3D085617).
  (7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εξωτερική θερμοκρασία: 32°C; Αναρρόφηση SH: 10K; Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C. (7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εξωτερική θερμοκρασία: 32°C; Αναρρόφηση SH: 10K; Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C.
  (8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (8) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (8) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (9) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (9) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.
  (10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (10) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (11) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 (11) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 (11) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 (11) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 (11) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 (11) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 (11) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 (11) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (11) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (12) - Συμπιεστής 1 (12) - Συμπιεστής 1 (12) - Συμπιεστής 1 (12) - Συμπιεστής 1 (12) - Συμπιεστής 1 (12) - Συμπιεστής 1 (12) - Συμπιεστής 1 (12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA
  (13) - Συμπιεστής 2 (13) - Συμπιεστής 2 (13) - Συμπιεστής 2 (13) - Συμπιεστής 2 (13) - Συμπιεστής 2 (13) - Συμπιεστής 2 (13) - Συμπιεστής 2 (13) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (13) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  (14) - Συμπιεστής 2 και 3 (14) - Συμπιεστής 2 και 3 (14) - Συμπιεστής 2 και 3 (14) - Συμπιεστής 2 και 3 (14) - Συμπιεστής 2 και 3 (14) - Συμπιεστής 2 και 3 (14) - Συμπιεστής 2 και 3 (14) - Συμπιεστής 2 και 3 (14) - Συμπιεστής 2 και 3
  (15) - Πλήρωση της μονάδας από το εργοστάσιο (15) - Πλήρωση της μονάδας από το εργοστάσιο (15) - Πλήρωση της μονάδας από το εργοστάσιο (15) - Πλήρωση της μονάδας από το εργοστάσιο (15) - Πλήρωση της μονάδας από το εργοστάσιο (15) - Πλήρωση της μονάδας από το εργοστάσιο (15) - Πλήρωση της μονάδας από το εργοστάσιο    
  (16) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (16) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (16) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (16) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (16) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (16) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (16) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου    
  (17) - Διάταξη οικολογικού σχεδιασμού: (EU) 2015/1095 (17) - Διάταξη οικολογικού σχεδιασμού: (EU) 2015/1095 (17) - Διάταξη οικολογικού σχεδιασμού: (EU) 2015/1095 (17) - Διάταξη οικολογικού σχεδιασμού: (EU) 2015/1095 (17) - Διάταξη οικολογικού σχεδιασμού: (EU) 2015/1095 (17) - Διάταξη οικολογικού σχεδιασμού: (EU) 2015/1095 (17) - Διάταξη οικολογικού σχεδιασμού: (EU) 2015/1095