Πίνακας προδιαγραφών για 2AMXM-M9

2AMXM40M4V1B9 2AMXM50M4V1B9
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 48 50
  Ψύξη Υψ. dBA 46 48
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
  Συγκρότημα συστολής   1
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 0.60 0.78
  GWP   675 675
  Φορτίο kg 0.88 1.15
  Τύπος   R-32 R-32
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 500 500
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 320 500
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46
      Ελάχ. °CDB -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15
Piping connections Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 30 30
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 852 852
    Βάθος mm 350 350
    Ύψος mm 552 552
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Βάρος Μονάδα kg 36 41
Power supply Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-230-240 220-230-240
Σημειώσεις (1) - Για ένα δωμάτιο (1) - Για ένα δωμάτιο
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου