Πίνακας προδιαγραφών για 2MXM-M

2MXM40M4V1B 2MXM50M2V1B 2MXM40M2V1B (Archived) 2MXM40M3V1B (Archived)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 48     48
    Ονομ. dBA   48 50
  Ψύξη Υψ. dBA 46     46
    Ονομ. dBA   46 48
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 Βιδωτή σακούλα 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 0.60 0.8 0.6 0.59
  GWP   675 675 675 675
  Φορτίο kg 0.88 1.15 0.88 0.88
  Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 500 890 760 500
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 320 890 820 320
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46 46 (2)
      Ελάχ. °CDB -10 -10 -10 -10 (2)
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0 15 15 15.0
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 30.0 30 30 30.0
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 765 765 765 765
    Βάθος mm 285 285 285 285
    Ύψος mm 550 550 550 550
Βάρος Μονάδα kg 36 41 36 36
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm   1,200 1,130
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min   34 32
    Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές m³/min   34 30
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm   1,200 1,059
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-230-240 220-240 220-240 220-230-240
Σημειώσεις   (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (1) - Για ένα δωμάτιο     (1) - Για ένα δωμάτιο
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας     (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά     (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου     (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Συγκρότημα συστολής   1