Πίνακας προδιαγραφών για 2MXM-N

2MXM40N2V1B 2MXM50N2V1B 2MXM68N2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 48 50
    Ονομ. dBA     48.0
  Ψύξη Υψ. dBA 46 48
    Ονομ. dBA     48.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 0.60 0.78
  GWP   675 675 675.0
  Φορτίο kg 0.88 1.15 2.00
  Τύπος   R-32 R-32 R-32
Κινητ. ανεμ. Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 500 500 420
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 320 500 420
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB     46
      Ελάχ. °CDB     -10
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0 15.0 15.0
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 30.0 30.0 50
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 765 765 958
    Βάθος mm 285 285 340
    Ύψος mm 550 550 734
Βάρος Μονάδα kg 36 41 60.0
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-230-240 220-230-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Για ένα δωμάτιο (1) - Για ένα δωμάτιο (1) - Για ένα δωμάτιο
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Συγκρότημα συστολής   1 1
  Πώμα αποχέτευσης (1)     6
  Πώμα αποχέτευσης (2)     3