Πίνακας προδιαγραφών για 2MXM-N

2MXM40N2V1B 2MXM50N2V1B 2MXM68N2V1B (Archived)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 734
    Πλάτος mm 765 765 958
    Βάθος mm 285 285 340
Βάρος Μονάδα kg 36 41 60.0
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 500 500 420
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 320 500 420
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Operation range Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB     -10
      Μέγ. °CDB     46
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 48
    Ονομ. dBA     48.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 48 50
    Ονομ. dBA     48.0
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.88 1.15 2.00
  GWP   675 675 675.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0 15.0 15.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 30.0 30.0 50
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Συγκρότημα συστολής   1 1
  Πώμα αποχέτευσης (1)     6
  Πώμα αποχέτευσης (2)     3
Power supply Phase   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-230-240 220-230-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Για ένα δωμάτιο (1) - Για ένα δωμάτιο (1) - Για ένα δωμάτιο
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου