Πίνακας προδιαγραφών για 3AMXM-M

3AMXM52M3V1B 3AMXM52M2V1B (Archived)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47
  Ψύξη Ονομ. dBA 46 46
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 1.2 1.2
  GWP   675 675
  Charge kg 1.8 1.80
  Τύπος   R-32 R-32
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 420 420
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 420 420
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 50 50
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 868 868
    Βάθος mm 320 320
    Ύψος mm 734 734
Βάρος Μονάδα kg 57 57
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm   847
    Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm   847
Τροφοδοσία ισχύος Phase   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις   (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα αποχέτευσης (1) 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3
  Αφαιρούμενη ετικέτα αερίου F 1
  Ετικέτα πρόσθετου φορτίου ψυκτικού 1
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά