Πίνακας προδιαγραφών για 3AMXM-N9

3AMXM52N2V1B9
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 47.0
  Ψύξη Ονομ. dBA 46.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Βιδωτή σακούλα 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Συγκρότημα συστολής 1
  Πώμα αποχέτευσης (1) 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 1.22
  GWP   675.0
  Φορτίο kg 1.80
  Τύπος   R-32
Κινητ. ανεμ. Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46
      Ελάχ. °CDB -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18
      Ελάχ. °CWB -15
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 50
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 974
    Βάθος mm 401
    Ύψος mm 734
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Βάρος Μονάδα kg 57.0
Power supply Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Για ένα δωμάτιο
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου