Πίνακας προδιαγραφών για 3MXM-N

3MXM40N2V1B 3MXM52N2V1B 3MXM68N2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47 48
  Ψύξη Ονομ. dBA 46 46 48
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 1.2 1.2 1.4
  GWP   675 675 675
  Φορτίο kg 1.80 1.80 2.00
  Τύπος   R-32 R-32 R-32
Κινητ. ανεμ. Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46
      Ελάχ. °CDB -10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 50 50 50
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 958 958 958
    Βάθος mm 340 340 340
    Ύψος mm 734 734 734
Βάρος Μονάδα kg 57 57 62
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 847 847 851
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24 24 24.1
    Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24 24 24.1
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm 847 847 851
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα αποχέτευσης (1)     6
  Πώμα αποχέτευσης (2)     3
  Συγκρότημα συστολής     1