Πίνακας προδιαγραφών για 3MXS-K

3MXS40K2V1B 3MXS40K3V1B 3MXS40K3V1B2
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47 47
  Ψύξη Ονομ. dBA 46 46 46
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Refrigerant-=-Charge-=-TCO2Eq TCO2Eq 4.2 4.2 4.2
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Charge kg 2.0 2.0 2.0
  Τύπος   R-410A R-410A R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m   50 50
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 936 936 936
    Βάθος mm 300 300 300
    Ύψος mm 735 735 735
Βάρος Μονάδα kg 49 49 49
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου